Se Stephen Colbert raljere med smørkrisa

Skrevet av Joakim Thorkildsen / publisert

Joakim Thorkildsen

er sjappas redaktør. Har tidligere intervjuet Ned fra «Groundhog Day». Det er noe han vil gjøre igjen - og igjen....

«The most shocking part of the story is that they’re going crazy over a high fat low carb diet? Clearly, Norway has just discovered Atkins. How big is that time difference? I just hope they’re prepared for Y2K».

Det er ikke ordentlige nyheter før Stephen Colbert har rapportert det:

The Colbert Report Mon – Thurs 11:30pm / 10:30c
Norway’s Butter Shortage
www.colbertnation.com
Colbert Report Full Episodes Political Humor & Satire Blog Video Archive